ഞങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങള്‍ക്കായി പ്രാര്‍ത്ഥിക്കാന്‍. നിങ്ങളുടെ പ്രാര്‍ത്ഥനാ ആവശ്യങ്ങള്‍ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കൂ. മാസത്തിലെ രണ്ടാം വെള്ളിയാഴ്ചകളില്‍ 6 മണി മുതല്‍ 12 മണിവരെ. കെയ്‌റോസ് വായനക്കാരെയും നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ, കെയ്‌റോസ് വിജിലില്‍ പങ്കുചേരാന്‍ സ്നേഹപൂര്‍വം ക്ഷണിക്കുന്നു.

വിശദാംശങ്ങള്‍ക്കായി വിളിക്കുക.  ആഷില്‍ ജോസഫ് : 9744490817

താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫോമിലൂടെയും പ്രാര്‍ത്ഥനാ ആവശ്യങ്ങള്‍ അറിയിക്കാം.

Your Name (required)
Email Address (required)
Phone (required)
State
Country
Request Type

Your Message
[recaptcha]