മാതാപിതാക്കളുടെ ആശങ്കകളും സ്വപ്നങ്ങളും നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങള്‍ അവരുമായി ഷെയര്‍ ചെയ്യുക. തുറന്ന ചര്‍ച്ചയിലൂടെ ഉചിതമായ തീരുമാനങ്ങള്‍ ഒരുമിച്ചെടുക്കാന്‍കഴിഞ്ഞേക്കും.

Q.ഞാന്‍ പി.ജി. കഴിഞ്ഞു നില്‍ക്കുന്നു. വീട്ടില്‍ പെങ്ങളും അച്ഛനുമമ്മയും. എല്ലാത്തരത്തിലും ഒരിടത്തരം കുടുംബം. ഭാവിയെക്കുറിച്ച് എന്റെ
മനസ്സില്‍ ചില പ്ലാനുകളുണ്ട്. വീട്ടുകാരുംപറയുന്നുണ്ട് ചില പ്ലാനുകള്‍. പല സന്ദര്‍ഭങ്ങളിലും എന്തു വേണം എന്തു വേണ്ട എന്ന കണ്‍ഫ്യൂഷനിലാണ്. കൃത്യമായ തീരുമാനമെടുക്കാന്‍ കഴിയുന്നില്ല. ഇതെന്നെവല്ലാതെ കുഴപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് സന്ദര്‍ഭോചിതമായി തീരുമാനമെടുക്കാന്‍ സാധിക്കുന്നത് ?

A.പി.ജികഴിഞ്ഞു നില്‍ക്കുന്ന നിങ്ങള്‍ക്ക് ജീവിതത്തില്‍ ചെറുതും വലുതുമായ അനേകം ഡിസിഷന്‍എടുക്കാന്‍ അവസരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അങ്ങനെ എടുത്ത തീരുമാനങ്ങള്‍ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തില്‍ വിതറിയനന്മയുടെ വിത്തുകള്‍, പാളിപ്പോയ തീരുമാനങ്ങളില്‍ നിന്ന് നിങ്ങള്‍ ഉള്‍ക്കൊണ്ട പാഠങ്ങള്‍ അവയെല്ലാം ഈ അവസരത്തിലും ഉചിതമായ തീരുമാനങ്ങള്‍ എടുക്കാന്‍ ശക്തി തരട്ടെ.

Please Login to Read More....


Are you inspired by this article?

Subscribe : Print Edition | Online Edition | Digital Edition | Audio Edition

Donate Now : Click here

Send Feedback : Click here


 

സൈക്കോളജിസ്റ്റ്, കുടുംബത്തോടൊപ്പം എറണാകുളത്ത് താമസം.
tintusony@gmail.com