ആദ്യമായാണ് ഞങ്ങള്‍ അങ്ങനെയൊരു സ്ഥാപനത്തെപ്പറ്റി കേള്‍ക്കുന്നത്. വളരെ മനോഹരമായ ഒരിടം.സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഉള്ളില്‍ നിന്നും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സംസാരം കേട്ടിരുന്നു, അതിന്റെ ഒരു കോണില്‍ നിന്നും പ്രാര്‍ഥനയുടെ ശബ്ദവും.

ജീവിതത്തിലെ പലആഘോഷ വേളകളും ഏതെല്ലാം രീതിയിലാണ് നമ്മള്‍ ആഘോഷിക്കുന്നത്. പണം എന്തുമാത്രം ധൂര്‍ത്തടിക്കുന്നുവെന്ന കാര്യം അവിടെ നില്‍ക്കട്ടെ. മനസ്സിനെതൊടുന്ന രീതിയിലും മറ്റുള്ളവര്‍ക്ക് സന്തോഷവും സമാധാനവും നല്‍കുന്നതുമായ ആഘോഷങ്ങള്‍ നമുക്കിടയിലുണ്ടാകാറുണ്ടോ? എന്റെ ഹൃദയത്തെ സ്പര്‍ശിച്ചതും കണ്ണ് തുറപ്പിച്ചതുമായ ഒരു കൊച്ചനുഭവം ഞാന്‍ പറയാം.

Please Login to Read More....

.


Are you inspired by this article?

Subscribe : Print Edition | Online Edition | Digital Edition | Audio Edition

Donate Now : Click here

Send Feedback : Click here