മാര്‍ച്ച് മാസം മൊത്തത്തില്‍ ചൂടുള്ള മാസമാണ്. പുറത്തു സൂര്യന്‍ കത്തിയെരിയുന്നു. ക്രിസ്തു അനുയായിക്ക് നോമ്പിന്റെയും ഈശോയുടെ പീഡാസഹനങ്ങളെ അനുസ്മരി ക്കുന്ന, ആത്മീയതയ്ക്ക് ചൂടു പിടിച്ച സമയം. ശരിക്കും ഒന്ന് തണുക്കാനും തണുപ്പിക്കാനും ഉള്ള ഇടവേള ആവശ്യമാണ്. എന്നിലേക്ക് നോക്കി സ്വയം ആശ്വസിപ്പിക്കാനും അടുത്തു നില്‍ക്കുന്നവനോട് പോട്ടെ, സാരമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കരുണയുടെ കാറ്റ് കൊടുക്കാനും തോള്‍ ചായ്ക്കാന്‍ ഇടംതേടി നടക്കുന്നവനെ അടുത്തിരുത്തി കേള്‍ക്കുന്നതുവഴി അവരിലൂടെ ഉള്ളില്‍ എരിയുന്ന കനല്‍ തണുപ്പിക്കാനും ക്ഷയിച്ചു തുടങ്ങുന്ന നമ്മുടെതന്നെ ആരോഗ്യത്തെ ചിട്ടയോടെ വീണ്ടെടുക്കാനുമുള്ള യാത്രയാവട്ടെ ഈ സമയം. 'ചില്‍' അടിച്ചു കൂളായി വാമപ്പ് ചെയ്തുവരാം. അപ്പോഴേക്കും ഈ അമ്പതു ദിവസം ഒരു കരയെത്തിയിട്ടുണ്ടാകും

സ്വര്‍ഗത്തിലേക്ക് നോക്കി ‘കരുണതോന്നണേ’ എന്ന് നിലവിളിച്ച അവസ്ഥകള്‍ ചിലര്‍ക്കെങ്കിലും ഉണ്ടാകും. ‘ഒരല്പം കരുണ കാണിക്കെടോ’ എന്ന്ചങ്ങാതിയോട് പറഞ്ഞവരും കുറവായിരിക്കില്ല. അപരനില്‍ നിന്ന് ഞാനോ എന്നില്‍നിന്ന് എന്റെ സഹജീവിയോ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഏറ്റവും മനോഹരവും അനിവാര്യവുമായ ഭാവമായി കരുണ മാറുന്നത് എത്ര വേഗത്തിലാണ്.

എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്കുതന്നെ നോക്കുമ്പോള്‍ പ്രത്യേകിച്ച് വൈദികനായ ശേഷം ഓരോ ദിവസവും തുടങ്ങുന്നതുതന്നെ മറ്റുള്ളവരുടെ കാരുണ്യത്തോടെയാണ്. വ്യക്തിപരമായ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ക്രമപ്പെടുത്തുന്നതില്‍ ദിവസവും ഒരുപാടു പേരുടെകരുണ എന്നെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. മണികൊട്ടിഎഴുന്നേല്പിക്കുന്ന കപ്യാര്‍ മുതല്‍ പത്രമിടുന്ന ചേട്ടന്‍, ആഹാരം വച്ചുതരുന്ന ആളുകള്‍വരെ എന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും കരുണയോടെ കൂടെ നില്‍ക്കുന്നവരാണ്. ഇവിടെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കരുണകാണിക്കാനുള്ള മനോഭാവം ഞാന്‍
അറിയാതെതന്നെ എന്നില്‍ സംഭവിക്കുന്നതാണ്. കരുണയുടെ ഉറവിടം എവിടെനിന്ന്എന്നു ചോദിച്ചാല്‍ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളെ അയവിറക്കുമ്പോഴാണ് കരുണയുടെ അനുഭവങ്ങള്‍ കണ്ടെത്താന്‍ കഴിയുന്നതും മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തില്‍ നമ്മളും ഒരു അനുഗ്രഹമായി മാറാനുള്ളപരിവര്‍ത്തനം ആരംഭിക്കുന്നതും.

Please Login to Read More....


Are you inspired by this article?

Subscribe : Print Edition | Online Edition | Digital Edition | Audio Edition

Donate Now : Click here

Send Feedback : Click here