ടീനേജ് പ്രായത്തില്‍ ഇടവകയില്‍ മിഷന്‍ ലീഗ് സംഘടനയില്‍ സജീവമായി പ്രവര്‍ത്തിച്ചിരുന്ന നാളുകളില്‍ ‘സ്‌നേഹം, ത്യാഗം, സേവനം, സഹനം’ എന്ന ആപ്തവാക്യം സഹജീവികളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലാനുള്ള പ്രേരകശക്തിയായി.

1997-ല്‍ അങ്ങാടിക്കടവ് ഡോണ്‍ബോസ്‌ക്കോകോളേജില്‍ പ്രീഡിഗ്രി പഠന കാലഘട്ടത്തില്‍ തലശ്ശേരി സോണില്‍ നടന്ന യൂത്ത്മീറ്റില്‍ വച്ച് ജീസസ് യൂത്ത്മൂവ്‌മെന്റിനെ അടുത്തറിയാന്‍ ഇടയായി. ആറ് സ്തൂപങ്ങളില്‍ സ്ഥാപിതമായ ജീവിതശൈലി എന്നെ
ഒരുപാട് സ്വാധീനിച്ചു. വ്യക്തിപരമായപ്രാര്‍ഥനയിലൂടെ ദൈവസ്‌നേഹം അനുഭവിച്ച്, തിരുവചനത്തിലൂടെ ദൈവിക സ്വരംശ്രവിച്ച്, കൂദാശകളിലൂടെ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട് ശക്തി പ്രാപിച്ച്, കൂട്ടായ്മകളിലൂടെ കഴിവുകള്‍ കണ്ടെത്തി തിരുത്തലുകള്‍ സ്വീകരിച്ച് ആത്മാവില്‍ വളര്‍ന്ന്, അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ ദൈവസ്‌നേഹം മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കുവച്ച്, പാവങ്ങളോട് പക്ഷം ചേര്‍ന്നുള്ള അടിപൊളി ജീവിതം.

Please Login to Read More....


Are you inspired by this article?

Subscribe : Print Edition | Online Edition | Digital Edition | Audio Edition

Donate Now : Click here

Send Feedback : Click here