സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളില്‍ അത്ഭുതവഴികള്‍ കണ്ടവയായിരുന്നു ഈ കഴിഞ്ഞ നാളുകളെല്ലാം. ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും അതിനോടുള്ള വിശ്വസ്തതയും ദൈവതിരുമുമ്പില്‍ എത്രയോ വിലപ്പെട്ടതാണെന്ന് ഞാന്‍അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ നാളുകള്‍.

1988-89 കാലയളവ് മുതല്‍ യുവജന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായിരുന്നു. വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പല പരിപാടികളിലും പങ്കെടുക്കുമ്പോഴെല്ലാം അതിലെ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങള്‍ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതല്ലാതെ മറ്റുബിരുദമൊന്നും സാമ്പത്തിക കാര്യത്തിലെനിക്കില്ല. ആകെയുള്ളത്, ഭര്‍ത്താവ് ജോര്‍ജ്ബിസിനസ് കാര്യങ്ങള്‍ വീട്ടില്‍ പങ്കുവയ്ക്കുമ്പോള്‍ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കേട്ടിട്ടുള്ളത് മാത്രം. വീട്ടിലെ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളില്‍ ജോര്‍ജ് വളരെ ശ്രദ്ധാലുവായതിനാല്‍ അവിടെയും എനിക്ക് തല പുകയ്‌ക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. കോയമ്പത്തൂരില്‍ നിന്ന് 2013-ല്‍കൊച്ചിയിലേക്ക് ഞങ്ങള്‍ താമസം മാറി. കേരളത്തില്‍ എത്തിയപ്പോള്‍ മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ജീസസ് യൂത്ത് പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഇവിടെ തുടരാനാകുമോയെന്ന സംശയം മനസ്സില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു.

Please Login to Read More....


Are you inspired by this article?

Subscribe : Print Edition | Online Edition | Digital Edition | Audio Edition

Donate Now : Click here

Send Feedback : Click here