കേടുവരാത്തതും മൂല്യശോഷണം സംഭവിക്കാത്തതും സുരക്ഷിതത്വം നല്‍കുന്നതും ഭാവിയെ ശോഭനവുമാക്കുന്നതുമായ സമ്പാദ്യം എന്താണ്? ജോലി, വിദ്യാഭ്യാസം, സ്വര്‍ണം, സ്വഭാവം എന്നിങ്ങനെ പല വിധത്തിലുള്ള ഉത്തരങ്ങളാണ് സന്മാര്‍ഗ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികള്‍ അധ്യാപകനോടു പറഞ്ഞത്. ”പ്രിയ കുട്ടികളേ ഇതെല്ലാം ഓരോ വിധത്തില്‍ നല്ലതാണ് പക്ഷേ, ഒരു വ്യക്തിയുടെ മികച്ച സമ്പാദ്യം എന്നു പറയുന്നത് ശരിയായ തീരുമാനങ്ങള്‍ എടുക്കാനുള്ള അയാളുടെ കഴിവാണ്”. നമ്മള്‍എടുക്കുന്നതും നമുക്കു വേണ്ടി മറ്റുള്ളവര്‍ എടുക്കുന്നതുമായ തീരുമാനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം അപഗ്രഥിക്കപ്പെടുന്നത്.

ഒരു സാധാരണ കുടുംബത്തിലാണ് ഫെബിന്‍ ജനിച്ചത്.കിലോമീറ്ററുകളോളം നടന്നാണ് സ്‌കൂള്‍ പഠനം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയത്. കോളേജിലെ സുഹൃത്തുക്കളാണ് അവന് ക്രിസ്തുവിനെ ആഴത്തില്‍ പരിചയപ്പെടുത്തിയത്. ദൈവത്തിനോട് ആലോചന ചോദിക്കാതെ ഒരു തീരുമാനവും എടുക്കില്ലെന്ന് അതിനുശേഷം അവന്‍ ഉറപ്പിച്ചു. ബിരുദപഠനം കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ കൂട്ടുകാര്‍ക്കൊപ്പം കിട്ടിയ ജോലി ദൈവനിശ്ചയം അല്ല എന്നുകണ്ട് നിരസിച്ചപ്പോള്‍ ഉണ്ടായ ആക്ഷേപങ്ങള്‍ അവനെ നിരാശപ്പെടുത്തിയില്ല. മാസങ്ങള്‍ക്കു ശേഷം അതിലും നല്ല ജോലി ലഭിച്ചപ്പോഴുംപ്രാര്‍ഥിച്ചതിനു ശേഷമാണ് തീരുമാനം എടുത്തത്. ”ഞാനെടുക്കുന്ന എല്ലാ തീരുമാനവും ശരിയാകണമെന്നില്ല. പക്ഷേദൈവസന്നിധിയില്‍ ഞാന്‍ തീരുമാനങ്ങള്‍ എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് ദൈവം അവ ക്രമപ്പെടുത്തും എന്നെ സംരക്ഷിക്കും”

Please Login to Read More....

എഡിറ്റര്‍-ഇന്‍-ചീഫ്
jjadvocatesjy@gmail.com