‘സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകള്‍ തീര്‍ക്കണം, സ്വന്തമായി ഒരു വീട് പണിത് അമ്മയെ അവിടെ താമസിപ്പിക്കണം, മൂത്ത സഹോദരിക്ക് കുറച്ച് സാമ്പത്തിക സഹായം, ഇളയവളുടെ പഠനവും വിവാഹവും’ പിതാവിന്റെ അകാലനിര്യാണത്തില്‍ വേദനിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ താങ്ങും തണലുമായാണ് മാത്യു ജോലിക്കായി ന്യൂയോര്‍ക്കില്‍ എത്തിയത്. ചെലവ് ചുരുക്കി ജീവിച്ചും, മനസ്സുരുകിപ്രാര്‍ഥിച്ചും കഠിനമായ തണുപ്പില്‍ കൂടുതല്‍ ജോലി ചെയ്തും ദിവസങ്ങള്‍ തള്ളി നീക്കുമ്പോഴും സുന്ദരമായ ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ളനിറമാര്‍ന്ന സ്വപ്നങ്ങളാണ് മനസ്സിന് ബലം നല്‍കിയത്. കടങ്ങള്‍ തീര്‍ന്നപ്പോള്‍ വിവാഹ ആലോചനകള്‍ വന്നുതുടങ്ങി. വിരസമായ ഏകാന്തതകളില്‍ ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകള്‍. ജീവിതത്തില്‍ അപ്രതീക്ഷിതമായി വന്ന ദുരന്തങ്ങളും, സ്വപ്നതുല്യമായ ജോലിയും എന്തിനാണ് ദൈവം നല്‍കിയത്. ചിന്തകള്‍

Please Login to Read More....