ഫ്രാന്‍സിസ് അസ്സീസി, ഫ്രാന്‍സിസ് സേവ്യര്‍, ഫ്രാന്‍സിസ് ഡി സാലസ് ഈ മൂന്നു വിശുദ്ധരില്‍ ആരെയെങ്കിലും മനസ്സില്‍ കരുതിയായിരിക്കണം ജോസഫ് അന്നമ്മ ദമ്പതികള്‍ അന്റണീറ്റ എന്ന ആദ്യ മകള്‍ക്കുശേഷം ജനിച്ച ആണ്‍ സന്താനത്തിന് ഫ്രാന്‍സിസ് എന്ന പേരിട്ടത്.

കുഞ്ഞുപാഞ്ചിയായും, ഫ്രാന്‍സിയായും, താഴെയുള്ള അഞ്ച് അനിയന്മാര്‍ക്ക് പ്രാഞ്ചിയേട്ടനായും, പെയിന്റിംഗ് തൊഴിലാളിയായും പിന്നെ മേസ്തിരിയായും വളര്‍ന്ന് കാലടിക്കാരി ലിസ്സിയുടെ കണവനായി ഫ്രാന്‍സിസ്. ആ ദാമ്പത്യ
വല്ലരിയില്‍ പൂക്കളോ പൂമൊട്ടോ ഒരിക്കലും പുഷ്പിച്ചില്ല. പാലാരിവട്ടത്തെ പോളക്കുളം ബാറിന്റെ കിളിവാതില്‍ വെളുപ്പാക്കാന്‍ കാലത്തേ പ്രാഞ്ചിയേട്ടനായി തുറക്കുമായിരുന്നു. അതാണ് മദ്യവും പ്രാഞ്ചിയേട്ടനുമായുള്ള ഇഴയടുപ്പം.

Please Login to Read More....