▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️ കെയ്റോസ് ഏപ്രിൽ ലക്കം▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️

🌿ഓർമ്മിക്കാനായി യുവജനങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു സമ്മാനം…. ഡോ. എഡ്വേർഡ് എടേഴത്ത്
🌿’പോൺ ‘ … ചങ്ങല പൊട്ടിക്കാം, സ്വതന്ത്രരാകാം…. ബാബു ജോൺ.
🌿വലിയ കുടുംബത്തിലെ സന്തോഷങ്ങളും മഹത്തായ ഒരത്ഭുതവും…. അഡ്വ.കെ.ജെ.ജോൺസൻ.
🌿25 വർഷം ദീർഘിച്ച ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു മൗനം …. ജോയിച്ചൻ മണലാൽ.
🌿ഫാ.ഷാജി പാലക്കുന്നേലിൻ്റെ ഒരു മിഷൻ യാത്ര… ‘ നാഗാലാൻ്റിൻ്റെ നാട്ടുവഴികളിലൂടെ ‘
🌿’ എത്രാമത്തെ ചവിട്ടുപടി കഴിയുമ്പോഴാണ് വിജയം’… ബ്ലെസൻ ജോൺ എഴുതുന്നു.
🌿 ലീനാ ഷാജുവിന്റെ ‘ കാവൽ ഗോപുരങ്ങൾ’

🌿 കൂടാതെ…
കവർ സ്റ്റോറി, Q and A, ടീൻസ്പിരിറ്റ്, ബുക്ക് ഷെൽഫ്, വാർത്താ വിചാരം, സ്മാർട്ട് കിഡ്സ് തുടങ്ങിയ പതിവ് പംക്തികളും.


Subscribe : Print Edition | Apple podcast | Google podcast |  Anchor | Spotify | 

Donate Now : Click here

Send Feedback : Click here