കെയ്റോസ് മെയ് 2020

” ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടാണോ ..” കൊറോണാ വൈറസിൻ്റെ ഉത്ഭവവും ദൈവത്തിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളും💛 ജീസസ്സ് യൂത്തിൽ കളിചിരി തമാശകൾ വേണോ?💛 മതാനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്കപ്പുറത്തുള്ള ആന്തരീക ബോധത്തെക്കുറിച്ച് ” കൊറോണ പഠിപ്പിക്കുന്നത്” 💛 ആത്മദാഹത്തിനു പുണ്യതീർഥം നൽകുന്ന തീർത്ഥാടനങ്ങൾ💛 വാവിട്ട വാക്കും കൈവിട്ട ആയുധവും പ്രശ്നം തന്നെ… Q and A💛 ശരാശരി മനുഷ്യൻ്റെ മാനസിക ഭാവത്തിലൂടെ ഒരു യാത്ര ” ഐ ഡോണ്ട് കെയർ, ബട്ട്.. ” 💛 വീട്ടിലെ ക്രിസ്തുവാകാൻ ചില ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകൾ💛 മാർപാപ്പയുടെ 2020ലെ കുരിശിൻ്റെ വഴി… ” തടവറയിലെ ദുഃഖവെള്ളി വിചാരങ്ങൾ “💛 തൃശൂരിൽ നിന്നും ഒരു തീർത്ഥയാത്ര💛 കൂടാതെ ബുക്ക് – സിനിമ റിവ്യൂ, വാർത്താ വിചാരം, സ്മാർട്ട് കിഡ്സ് തുടങ്ങിയ സ്ഥിരം പംക്തികളും


Are you inspired by this article?

Subscribe : Print Edition | Audio Edition

Donate Now : Click here

Send Feedback : Click here